Výchova dětí - můj koníček

mé názory

Rada: Věnujte pozornost tomu, jak mluvíte s dítětem během dne.

Nemyslím tím vyčítání. Ani já bych to bez napomínání nezvládla. Ale snažím se mu několikrát denně říkat, že ho mám ráda. A vysvětluju mu, proč na něj někdo křičí, že to je proto, že měl hodně náročný den a snažím se, aby to prostě POCHOPIL. A vnímám jeho city a postoje během toho.

Není moudré potlačovat hněv, emoce, nebo něco před ním skrývat pro jeho dobro. Jednou se to stejně dozví a je moudré, aby si na ten problém zvykal postupně. Ať už se jedná o krizi v rodině a rozvod či jiné potíže. Důležitá je upřímnost.

Všímám si také, že jsou případy, kdy rodičové nedovolují svému dítěti hněv vůči nim. Určitě souhlasím, že se děti mají chovat k rodičům úctivě a slušně. Námitky vůči vaší osobě jdou přeci říct i klidně a i slušně. Každý tvor disponuje hněvem, a na vás je, jak naučíte své děti s ním zacházet. Co se v mládí naučíš..... A nejlépe se dítko učí od rodičů. Vysvětlete své ratolesti, že sice přijímáte jeho hněv, ale na druhou stranu jednání ve vzteku nikdy nepřinese nic dobrého. Můžete navrhnout mlácení do polštáře, dramatický projev jeho emocí = může si zahrát na divadlo - to ocení nejvíce malé temperamentní děti, které mají rády pozornost.

Chvalte své dítko při učení, vždy když se o něco snaží. Ne až při výsledku, jaký má krásný obrázek atd. Tímto ho učíte směřovat pozornost správným směrem.

Dávejte mu najevo bezpodmínečnou lásku = což znamená během dne, aniž by pro to musel něco udělat (bez důvodu) mu řekněte, že ho máte rádi...Obejměte je, aniž by před tím cokoliv užitečného udělal. Každý toto neumí, ale i tón, s jakým mluvíte s dítětem, mu může říct, že jste jeho kamarádi. Když už nic tak aspoň pracujte na tomto.

Pomůže to dítěti při vynucování si vaší pozornosti protože jí bude mít dostatek. A nejen při tomto. Dítě bude sebevědomější a i šťastnější.

Je samozřejmé, že děti nemají z toho takový rozum. Ale je pro ně důležité, aby komunikace byla zaměřena na pozitivní vjemy, kterých se jich přímo týká.

A i u zlobivých dětí je důležité mluvit s nimi laskavě, i když souhlasím, že to bez hněvu opravdu nejde. Ale je pravda, že existují světlé výjimky, kde rodičové se mezi sebou nehádají, tudíž se to nemá od koho to dítě naučit.

Na závěr cvičení, technika vhodná pro všechny děti bez rozdílu věku:

Každý den věnujte jednomu dítěti 30 min, hrejte si s ním, ať si sám zvolí, co se bude dít, jak se bude postupovat.

To znamená, když máte 3 děti, tak za den strávíte hodinu a půl podstatnou péči o své potomky. Ale nezapomeňte, že celých těch 30 min. jste vy zde jen a jen pro jedno dítko. Pravidla určuje ono.